Dwa aspekty komunikacji

Dwa aspek­ty komu­ni­ka­cji. Założenia komu­ni­ko­lo­gii histo­rycz­nej to mono­gra­fia Emanuela Kulczyckiego, w któ­rej pod­ję­te zosta­ły zagad­nie­nia zarów­no samej komu­ni­ka­cji, jak i spo­so­bów jej badania.

Wydawnictwo Naukowe UAM
Zakres prac: Projekt okładki
Kroje pisma: Huronia
Typ: Książka
Rok: 2015
Link: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/dwa_aspekty_komunikacji/dwa_aspekty_komunikacji.pdf